Välkommen till skolkyrkan

Våren 2024 med teman i skolan och i kyrkan

Välkommen som ideell på påskvandringarna  våren 2024 i Vänersborgs kyrka        

Välkommen att vara med och spela roll på påskvandringarna för barn, ungdomar och församlingen i Vänersborgs kyrka genom enkelt skådespel om den kristna påsken. 

Vi ses till en förträff onsdagen 28 februari kl.13-14.30 i Kyrkans hus. Där får du reda på mer om påskvandringarna, möjlighet att välja roll/er, samt boka in de tider och dagar som passar dig mm. 

Anmäl dig som ideell i påskvandringarna och till förträffen senast 22 feb.

Du kan höra av dig till mig om du inte kan vara med på förträffen men ändå vill medverka i påskvandringarna. 

Hälsningar 

Christina M Widenberg
christina.widenberg@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog i Vänersborg och Väne-Ryrs församling    
0521-26 55 34

Påskvandringar för skolorna, konfirmanderna och församlingen är 19-20-21 mars i Vänersborgs kyrka - ca 30 min per vandring

Dagar:      

Tis 19/3    kl. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 (skolbarnen)

kl.17.00    konfirmander

kl.18.00    konfirmander

kl.19.00    församlingen

Ons 20/3  kl. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 (skolbarnen)

Tor 21/3   kl. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 (skolbarnen)

kl.17.00    konfirmander

Välkommen att hitta teman där vi kan samverka i undervisningen!
Kontakta mig gärna vid förslag på andra teman, så skräddarsyr vi ett upplägg för klassen.

Hälsningar

Christina M Widenberg
christina.widenberg@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog i Vänersborg och Väne-Ryrs församling    
0521-26 55 34

Förfrågan om Skolkyrkan