Personuppgiftsbehandling

i samband med beställning av begravning

Behandling av personuppgifter
Vänersborg och Väne-Ryrs församling välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka.

Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 
   För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dessa. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.
    Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
    Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
   Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss via e-post till vanersborg.pastorat@svenskakyrkan.se.

Vad gäller för personuppgiftsbehandling vid begravningsbokning
Vid beställning av begravningsgudstjänst behöver vi ett antal uppgifter om vem som är beställare. Dessa uppgifter används sedan i vårt arbete med begravningsgudstjänsten, inbjudan till tacksägelse, inbjudan till minnesgudstjänst och arbetet med leva-vidare grupper m.m. Var den avlidne medlem i Vänersborg och Väne-Ryrs församling är det bara i denna församling som personuppgifterna används. Om den avlidne var medlem i en annan församling kommer uppgifterna att lämnas till den, detta för att kunna utföra de moment som följer av kyrkans uppdrag.

Medgivande
För att vi ska kunna utföra vårt åtagande behöver vi ert medgivande till personuppgiftsbehandlingen.

 

Klicka här för att hämta ovanstående text som pdf.