Soldatgraven

Kungliga Västgöta regemente

Katrinedals kyrkogård  4-2575-2622

Soldatgraven

Kungliga Västgöta regemente, I6, i Vänersborg tillkom 1916. Gravplatsen uppläts till regementet 1922. 1927 lades regementet ner. Under denna korta period gravsattes endast två soldater, en korpral och en vicekorpral.