Vuxen

Församlingen vill göra Guds villkorslösa kärlek känd genom mötesplatser som ger vila och sinnesro samt tillfällen till samtal om existentiella frågor, där livet, bibeltexter och centrala begrepp i kristen tro är i centrum.

Guds villkorslösa kärlek är en motkraft till allt prestationstänkande, ett budskap som upprättar, återskapar mänsklig värdighet och är en källa till solidaritet.

Välkommen att hitta din plats där du får växa!