Förtroendevalda

Församlingen är grunden

 

Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. 

För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. 

Vänersborg och Väne-Ryrs församlings beslutande organ är kyrkofullmäktige, som väljs i allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur ett kyrkoråd.

Tillsammans är vi med och tar ansvar.

Här kan du ladda hem och läsa församlingsinstruktionen!

Här kan du läsa församlingsinstruktionen på webben!