Farliga gravstenar - information

Olyckan i Bollebygd 2018, där ett barn skadades efter att ha fått en gravsten över sig

Vänersborg och Väne-Ryrs församling vill göra allt för att en gravstensolycka inte ska ske hos oss. Nedan följer lite information kring gravstenssäkerheten hos oss.

 

Ansvar
Det är alltid gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravstenen är monterad på ett säkert sätt.

Om säkerhetsbrister kring en gravsten är kända av församlingen är vi också skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att ingen ska komma till skada.

Det är församlingen som ansvarar för att begravningsplatsen är säker.

 

Kontroll

Församlingen utför löpande kontroller avseende gravvårdens (gravstenens) stabilitet och säkerhet.

Kontroller görs också om allmänhet eller personal uppmärksammar att säkerheten kan vara tveksam.

Foto: Adm

Gravvårdens stabilitet uppmäts enligt nationella riktlinjer.

 

Åtgärder med riskfyllda gravstenar

När det bedöms att säkerhetsbrister finns, där inte omgående åtgärd krävs sätts en ”kontaktskylt” upp på gravplatsen och innehavaren kontaktas per brev.

Om bedömningen är att gravstenen utgör en akut fara sätts en ”kontaktskylt” upp på gravplatsen och innehavaren kontaktas per brev.

Gravstenen lyfts försiktigt ner, med handkraft eller maskin, och placeras med texten uppåt.

 

Hämta denna text som pdf!

Hämta endast text om orsaker till farliga gravstenar!

 

 

Du kan läsa mer på följande länkar:

Svenska kyrkan:
www.svenskakyrkan.se/gravstensmontering-och-kontroll


Centrala gravvårdskommittén:
www.skkf.se