Grön skylt i gravrabatten

Vi söker gravrättsinnehavare

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt innehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.

Det fanns ej heller något bra system för att samla in dessa uppgifter. För att vår gravbok skall bli riktigt uppdaterad, vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller närstående till de gravsatta. Får förvaltningen ingen kontakt, finns risk för att gravplatsen anses som återlämnad. Detta kan medföra att gravanordningen, där så finns, tages bort.

Vi vill få kontakt med anhöriga/närstående till de gravrätter som har en grön kontaktskylt i gravrabatten.

 

Kontakt :

margareta.aronsson (a) svenskakyrkan.se                                  0521-26 55 78

carina.nilsson (a) svenskakyrkan.se                                             0521-26 55 12

(a) byts mot @