Knut och Ellen Petré

Knut var delägare i dåvarande Elfsborgs läns Annonsblad, grundad 1885

Gravsten Knut och Ellen Petré

Strandkyrkogården   3-8299-8301

Knut och Ellen Petré

Knut var delägare i dåvarande Elfsborgs läns Annonsblad, grundad 1885.

1944 donerade Ellen pengar till staden för att uppföra torgbrunnen. Denna invigdes två år senare och konstnären var Karl Elmberg.