Konfirmander på gudstjänst

Konfirmation – Så går det till

Funderar du på att konfirmera dig men undrar vad det egentligen är du ger dig in på? Här hittar du mer info om vad konfirmation egentligen är.

Konfirmation handlar framför allt om dig, ditt liv som ung människa och dina tankar om Gud. Under året ställs vi inför frågor om till exempel hur det är att vara ung idag och vad det innebär att alla människor har ett lika stort värde.

Vi pratar även om många andra frågor du kanske har om livet, döden eller någonting där emellan.

Du får under året ta på dig ett par ”kristna glasögon” och kan med dem se dig omkring på ett nytt sätt. Kanske upptäcker du något nytt omkring dig, och kanske något nytt inuti dig.

Jag är inte döpt, får jag vara med ändå?
Du får såklart vara med utan att vara döpt. Du ska däremot vara döpt när du konfirmeras i slutet av året. Konfirmation kommer från det latinska ordet ”confirmare”, alltså att du bekräftar någonting. I det här fallet bekräftar du ditt dop. Är du inte döpt när du påbörjar din konfirmationstid så kommer du under året tillsammans med din familj överens med din konfirmationspräst om hur du vill att ditt dop ska se ut.

Vad gör vi på en konfaträff?
Vid varje konfaträff utgår vi från ett tema som vi reflekterar kring på olika sätt. Detta kan vi göra till exempel med hjälp av bibeln, musik, lek, film eller skapande.

Några av de teman som du kommer att stöta på under året är: relationer, jul och påsk, Jesus och Gud, att vara människa, döden, musik i kyrkan och mycket annat.

Under varje träff har vi också en andakt. Detta är en stunds avslappning där vi kan samla oss i våra tankar med hjälp av en text, en sång eller en bön.

Hållplats: Konfirmand
Ditt år som konfirmand startar med en träff i Vänersborgs kyrka där du får mer information i form av mingel och musik. Du får också möjlighet att träffa unga ledare och dina konfirmandledare.

Konfirmationsgudstjänsten
Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då som vi samlas i kyrkan tillsammans med din släkt och dina vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt i gudstjänsten och det är också här som du bekräftar ditt dop.

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror alltid på hur ni som konfirmander utformar den, men den innehåller alltid någon form av redovisning som konfirmanderna förberett. Denna kan se väldigt olika ut och vi hjälps åt under året för att göra din konfirmation så fin och minnesvärd som möjligt.

Anmälan
Du anmäler dig direkt här på vår hemsida. När din anmälan har registrerats får du en mailbekräftelse på detta. I slutet av sommaren får du ett brev med information om vilken grupp du kommit med i, samt tid och plats för första träffen.

Läs mer och anmäl dig här!