Kyrkopedagogik

Vad är Kyrkopedagogik  

Kyrkopedagogik -skapar relation mellan människan och kyrkorummet.
-öppnar vägar till erfarenheter av andlighet
-håller kyrkorummet levande.
-riktar sig till alla oavsett kyrklig eller religiös bakgrund.
-arbetar med upplevelser och helhetssyn.
-är en utarbetad och levande teori, består av enkla metoder och främjar guidens pedagogiska förhållningssätt.  

Kyrkopedagogiken har en …
-genomtänkt teori om rum och lärande.
-rik skatt av enkla metoder för människor i alla åldrar.
-reflektion kring guidens roll, förhållningssätt och egen relation till kyrkorummet.
-syfte att öppna kyrkorummets många dimensioner för barn och ungdomar.

Boken ”Upplev kyrkorummet” presenterar kyrkopedagogiken som metod för att utforska kyrkorummet, med hjälp av en guide som vägleder och bidrar med sin och kyrkans röst i samtalet.

Arbetssättet är hämtat från Kirchenpädagogik, som fått stor spridning i Tyskland. Kyrkopedagogiska vandringar är raka motsatsen till en föreläsning från en ”expert” som förmedlar till deltagarna vad de ska betrakta och lära sig. Istället blir varje vandring unik, genom att gruppen själv undersöker, upptäcker och samtalar om sina tankar. Dialogen är central, och så många sinnen som möjligt involveras.
Kyrkopedagogiska vandringar kan enkelt anpassas till skolklassen på studiebesök som vill uppleva sin kyrka på ett nytt sätt.

Sören Dalevi och Christina Osbeck har gjort ett utvärderingsarbete av projeketet “Att visa en kyrka” som genomfördes i Munkfors 2009-2011. Båda är forskare på Karlstads Universitet och har kritisk följt oss under projektets gång, de intervjuade lärarna och barn, lade fingret på det som vi fick utveckla och såg metodiken med ögonen av professionella didaktiker.  

I utvärderingsrapporten sammanfattar Sören och Christina att »många av de mål som lyfts fram i Lgr 11 motsvarar tydligt kyrkopedagogik som metod. Inte minst gäller detta målen för låg- och mellanstadiet. Samtliga dessa mål skulle kyrkopedagogik som metod kunna hjälpa skolan att uppfylla. Det beror helt på hur den som ansvarar för visningen väljer att utforma metoden, kyrkopedagogik som metod är som sagt relativt brett definierad. Vidare är kursmålen om psalmer och psalmsång mål som kan vara svåra för skolan att uppfylla själv. Utifrån Lgr 11, och utifrån studiens utfall, finns det därför mycket som talar för att låta kyrkopedagogik som metod inriktas speciellt mot de lägre stadierna i skolan, dvs låg- och mellanstadieåldrarna.