Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänner i världen

Skara stift har tre vänstift; det sydöstra stiftet i evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika, stiftet Leeds i den anglikanska kyrkan i England och evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern i Tyskland.

Grundtanken med vänstift är att den kristna tron förenar människor oavsett var de bor. Kyrkan är världsvid och vänstiften är ett sätt att markera detta.
   Samarbetet vänstiften emellan ska vara till ömsesidig glädje och nytta för parterna. Framför allt handlar det om att mötas i olika sammanhang och lära av varandra.

Olika traditioner

Den kristna traditionen är olika i olika delar av världen. Det kan gälla hur gudstjänster firas, hur kyrkorna är organiserade eller hur stark kyrkans ställning är i samhället.
   Genom ömsesidigt utbyte finns möjligheter att få inblick i varandras förhållanden och kunna ta till sig nya idéer.
   Arbetet med vänstift bedrivs både på stiftsnivå och i församlingarna. Det sker genom besök och resor men också på andra sätt.