Foto: pixabay.com

För en hållbar värld

Svenska kyrkan har ett ansvar att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det innefattar framför allt arbete för social och miljömässig hållbarhet.

Agenda 2030

FN:s hållbarhetsmål är viktiga pusselbitar i Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Här kan du läsa mer om hur de kan förstås utifrån Svenska kyrkans kontext.

Miljömässig hållbarhet

Här hittar du information om arbetet kring miljömässig hållbarhet. Du hittar också inspiration och information från nationell nivå.

Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati

Tiden är nu. Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkansinitiativ.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.