Foto: pixabay.com

Kurser

Kompetensutveckling är en del i stiftets främjandeuppdrag och här är delande och dialog viktiga ord. Skara stift erbjuder ett rikt utbud av kurser både för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. En del kurser ordnar stiftet på egen hand, men många gånger samarbetar vi med andra organisationer. Detta är på gång just nu!

Här hittar du datumen för 2023 års profilkurser för barnledare, församlingspedagoger, administrativ personal, vaktmästare, kyrkomusiker och präst- och diakonkurser

Barn och unga

- Profilkurs för barn- och ungdomsledare, 18-19 april, Flämslätt
- På lika villkor, 14 november 2023, digitalt

Lärande och undervisning

- Berätta bibelberättelserna - kursdag för ideella, 13 maj, Flämslätt
- Kyrkopedagogik, start i september 2023, Flämslätt
- Berätta bibelberättelserna - kursdag för anställda, 9 november, Flämslätt
- Livslångt lärande i församlingen - teologiska och pedagogiska perspektiv

Idealitet

- Kurs för ideella predikanter 2023
- Inspirationsdag och årsmöte för SKUT/Utlandskyrkan, 22 april, Tidaholm
- Syföreningsdagar, 25, 26, 27 april, Flämslätt
- Berätta bibelberättelserna - kursdag för ideella, 13 maj, Flämslätt
- Att vara kyrka, start i september
- Nycklar till engagemang - inspirationsdag för anställda medarbetare om idealitet, 21 september, Herrljunga
- Ideellt forums idédag 2023, 7 oktober, Trollhättan
- Inspirationsdag för ideella, 18 november, Borås
- Nycklar till engagemang - inspriationsdag för anställda medarbetare om idealitet, 28 november, Flämslätt

Styrning och ledning

Administration

- Profilkurs för administratörer, 14-15 mars, Flämslätt
- Användardag 2023 (Kbok, Kyrksam, KyrkSpar, Public360), 11 maj, Göteborg

Svenska kyrkans fyra yrkesprofiler

- Profilkurser 2023 - här är datumen
- Präst- och diakonkurs: Stilla dygn för diakoner och präster, 14-15 mars, Lilleskog Fullbokad
- Präst- och diakonkurs: Liv i gemenskap – Om spiritualitet och kommunitet, 23-24 mars, Flämslätt
- Präst- och diakonkurs: Att följa och be med någon som inte är som jag - om lärjungaskap, funkisteologi och spiritualitet, 12-13 april, Flämslätt
- Präst- och diakonkurs: Jorden vi ärvde – Om skapelse och spiritualitet, 29-30 augusti, Flämslätt
- Präst- och diakonkurs: Stilla dygn för diakoner och präster, 5-6 september, Lilleskog Fullbokad
- Profilkurs för kyrkomusiker, 26-27 september, Flämslätt
- Profilkurs för församlingspedagoger, 17-18 oktober, Flämslätt
- Präst- och diakonkurs: Gud i dina händer – Att skriva, läsa, be, sjunga, dela texter/böner/psalmer som håller över tid, 5-6 december, Flämslätt

Fastigheter, kyrkobyggnader och kyrkogårdar

- Mötesplats fastighet, 18 och 19 april

Andra kurser/nätverk

- Webbinarium: Energi från ovan - potential för solkraftsenergi i en förändrad energimarknad. 22 mars, digitalt
- Nätverksträff för pilgrimsnätverket, 11 april, Varnhem
- Samtalsserie med tema Hållbarhet, Välkommen till en serie av spännande samtal på temat Hållbarhet!
- Inspirationsdag på Hjo folkhögskola med fokus på repertoar för kör, 13 april
- HBTQ-nätverket, 5 maj, Trollhättan
- Kyrkopedagogik, start september 2023, Flämslätt

 

Hantering av personuppgifter vid anmälan till kurser och arrangemang

I samband med att du anmäler dig till våra kurser och arrangemang behöver vi behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

När vi erbjuder en kurs eller annat arrangemang arbetar vi i de flesta fall med Sensus studieförbund. Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer och e-post-adress, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Skara stift ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter.

Vid frågor på hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta oss så hjälper vi dig att komma rätt. Har du frågor om Skara stifts behandling av personuppgifter kontakta:
Andreas Fagrell, stiftsjurist
Tel. 0511-262 37
andreas.fagrell@svenskakyrkan.se​