Foto: Skara stift

Vindkraft

Som förvaltare av jord- och skogsbruksfastigheter kan stiftet bidra till omställningen till förnybar energi genom att upplåta mark till vindkraftverk. på kyrkans mark.

Under 2003 byggdes det första vindkraftverket på kyrkans mark inom Skara stift. Det är i Skeby i Lidköpings kommun som lantbrukarägda Skeby Vind AB byggt verket och arrenderar marken av stiftet. Bolaget byggde sitt första vindkraftverk år 2002 på en privat fastighet och har nu två verk i Skeby med en effekt på vardera 850 Kw.

I november 2004 uppfördes ett verk i Ryda som sattes i produktion i början av 2005. Detta verk ägs av Ryda Vind AB med ca 120 privatpersoner från trakten som aktieägare tillsammans med Vara pastorat. Stiftets prästlönetillgångar har en liten ägarandel i detta verk och upplåter marken på arrende till bolaget. Ytterligare ett verk uppfördes där 2009. I slutet av 2011 togs tre verk i drift på fastigheten Fåleberg norr om Mariestad.

Vid köp av ett skifte till fastigheten Prästbordet, sydväst om Lyrestad, följde ett av de 22 vindkraftverken med som uppförts i en större park i området under 2017.

Kontakt - vindkraft

Fastighetshandläggare
johannes.persson@svenskakyrkan.se  
0511-262 73