Foto: Johan Larsson

Utbildningar och nätverk

En del i stiftets främjande är att erbjuda kompetensutveckling. Fastigheter och kulturarv erbjuder kompetensutveckling och mötesplatser inom byggnads- och kulturarvsfrågor för stiftets församlingar och pastorat.

Skara stift erbjuder två gånger per år utbildningar inom aktuella områden. Det kan handla om fastighetsägarens ansvar, entreprenadjuridik, arbetsmiljö och kulturarvsområdet.

Varje termin anordnas Mötesplats Fastighet som är ett forum där fastighetsansvariga i församlingar och pastorat kan träffas för att dela erfarenheter med varandra, få ny kunskap, skapa nya kontakter och bygga nätverk. Vid tidigare träffar har temat bland annat varit solceller, tillgänglighet, brandskyddsarbete och målerientreprenader.

Här finns information om alla utbildningar och nätverksträffar inom olika områden som anordnas i Skara stift