Foto: pixabay.com

För dig som är student

Studerar du till någon av de fyra kyrkliga yrkeskategorierna diakon, präst, kyrkomusiker eller församlingspedagog i Skara stift? Under den här rubriken hittar du som är student information om MSS, Skara stiftsgrupper, foldrar blanketter och annat som du behöver veta.

Mötesplats Stift och Student - MSS

Välkommen till Mötesplats Stift och Student i Skara stift, en del av din utbildning för tjänst i Svenska kyrkan.

Praktik

I de stiftsförlagda momenten ingår 8 veckors praktik. Praktiken syftar till att ge fördjupad förståelse för den kommande yrkesrollen och återskapa något av forna tiders lärlingssystem.

Verksamhetsförlagd utbildning

När du studerar till diakon, församlingspedagog eller präst ingår verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga du praktiserar i en församling/ett pastorat.

Samtal kring biskopsbreven

Du som är student i Skara stift bjuds in till att, över Teams, samtala om fyra olika biskopsbrev tillsammans med någon stiftsmedarbetare. Målgruppen är de studenter som är under utbildning till diakon, musiker, pedagog eller musiker.

Stiftsgrupper

För dig som studerar och vill knyta kontakter på studieorter med studenter från Skara stift finns stiftsgrupper. Just nu finns aktiva stiftsgrupper i Uppsala och Västra Götaland, samt en vilande grupp i Lund.

Rekrytering - Kontaktpersoner på stiftskansliet i Skara

DIAKON
Stiftdiakon Göran Ohlsson
0511-262 20

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Stiftspedagog Ulrika Helmerson
0511-262 27

PRÄST
Stiftsadjunkt Anders Mulec 
0511-262 25 

KYRKOMUSIKER
Musikkonsulent Erik Nyberg
0511-262 10