Foto: pixabay.com

Solkraft från ovan

Prästlönetillgångarna i hela Sverige har startat upp ett projekt kring Storskaliga Solkraftsparker inom Färdplan för klimatet. En del i projektet är att vi kommer att hålla kunskapswebinarium för alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan - anställda, förtroendevalda eller ideella.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av solkraft utan alla är välkomna att lära sig mer om detta intressanta ämne tillsammans med oss. 

På den här sidan hittar du inspelningarna från tidigare webinarium och mer information om kommande webinarium.

Om du har anmält dig till ett av våra webinarium så kommer du automatiskt få information via mail när vi har något nytt på gång inom projektet. Hör gärna av dig till oss om du vill stå med på maillistan och få information eller om du har frågor.

Sol i skogen – förutsättningar för solkraftsparker på skogsmark.

Vill du veta mer om att bygga solkraft på skogsmark, vad som är bra att tänka på och tips på hur andra har gjort? Varmt välkommen till vårt nionde kunskapswebinarium i en serie med webinarium under 2023 och 2024 om solkraftsparker. Syftet är att snabbt bygga upp kompetensen inom Svenska kyrkan om solenergi och storskaliga solkraftsparker. Föredragen i webinariet spelas in och gå att se i efterhand om du inte kan delta live.

Innehållet i detta nionde webinarium kommer att ge dig mer kunskap om förutsättningarna för att bygga solkraftsparker på skogsmark. Våra föreläsare kommer att berätta mer hur de har gjort och vad som är bra att tänka på.

 

För vem?

Alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan - anställda, förtroendevalda eller ideella.

Tid och plats

Tisdag 28 maj kl. 10-11.30 Teams-möte

Kostnad

Ingen kostnad.

Anmälan Via följande länk: https://www.trippus.net/Soliskogen28maj2024

 

Energi från ovan - första webinariet

potential för solkraftsenergi i en förändrad energimarknad.

Bruka men inte förbruka-tredje webinariet

hållbara markstrategier för Svenska kyrkans solkraftsparker

Solkraftspark på jordbruksmark - fjärde webinariet

Agrivoltaics, Ecovoltaics och ökad biologisk mångfald.

När solen inte skiner - sjätte webinariet

energilagring genom vätgas, batterier eller genom andra alternativ

Solkraftspark i mindre skala - sjunde webinariet

Lönsamma mindre markbaserade anläggningar

Kan vi sälja solen - åttonde webinariet

Energihandel som ett alternativ till energilagring.

Det femte webinariet ”Vad styr solkraften? - Lagar, tillståndsprocesser och nya EU-direktiv” saknas dessvärre som en följd av IT-angreppet som Svenska kyrkan utsattes för i slutet av året 2023.