Foto: pixabay.com

Solkraft från ovan

Prästlönetillgångarna i hela Sverige har startat upp ett projekt kring Storskaliga Solkraftsparker inom Färdplan för klimatet. En del i projektet är att vi kommer att hålla kunskapswebinarium för alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan - anställda, förtroendevalda eller ideella.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av solkraft utan alla är välkomna att lära sig mer om detta intressanta ämne tillsammans med oss. 

På den här sidan hittar du inspelningarna från tidigare webinarium och mer information om kommande webinarium.

Om du har anmält dig till ett av våra webinarium så kommer du automatiskt få information via mail när vi har något nytt på gång inom projektet. Hör gärna av dig till oss om du vill stå med på maillistan och få information eller om du har frågor.

Nästa webinarium:

Solkraftspark på jordbruksmark – Agrivoltaics, Ecovoltaics och ökad biologisk mångfald.

För vem?

Alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan - anställda, förtroendevalda eller ideella. 

Tid och plats

Torsdag 31 augusti kl. 10-11.30
Teams-möte

Kostnad

Ingen kostnad.

Anmälan

Mer information och anmälan kommer i juni.

 

Kommande webinarium:

  • Torsdag 28/9 kl. 10-11.30
    Vad styr solkraften? Lagar, tillståndsprocesser och nya EU direktiv.
  • Torsdag 19/10 kl. 10-11.30
    När solen inte skiner – energilagring genom vätgas, batterier eller genom andra alternativ.
  • Onsdag 22/11 kl. 10-11.30
    Vem betalar för solkraften? Finansieringslösningar och ekonomiska kalkyler.

 

Energi från ovan

potential för solkraftsenergi i en förändrad energimarknad.

Är du nyfiken på hur solkraftsparker kan bli en del av Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet? 

Varmt välkommen till vårt första kunskapswebinarium i en serie med webinarium under 2023 om solkraftsparker. Syftet är att snabbt bygga upp kompetensen inom Svenska kyrkan om solenergi och storskaliga solkraftsparker. Föredragen i webinariet spelas in och gå att se i efterhand om du inte kan delta live.

Innehållet i detta första webinarium kommer att ge dig mer kunskap om möjligheterna med solenergi och hur energimarknaden påverkar den svenska solenergibranschen idag. 

Är Solkraftsparker klimatsmarta?

Hållbarhet i värdekedjan


Vill du veta mer om hållbarhetsutmaningarna i produktionen av solceller? 
Varmt välkommen till vårt andra kunskapswebinarium i en serie med webinarium under 2023 om solkraftsparker. Syftet är att snabbt bygga upp kompetensen inom Svenska kyrkan om solenergi och storskaliga solkraftsparker. Föredragen i webinariet spelas in och gå att se i efterhand om du inte kan delta live.

Innehållet i detta andra webinarium kommer att ge dig mer insikt i hur klimatsmart solel verkligen är och flera hållbarhetsperspektiv. Per Söderberg kommer även att berätta om hur Svenska kyrkan hanterar de sociala problemen i solcellsproduktionen. 

Bruka men inte förbruka

hållbara markstrategier för Svenska kyrkans solkraftsparker

Är du nyfiken på hur Svenska kyrkan kan använda sin mark till solkraftsparker på ett hållbart sätt? 

Varmt välkommen till vårt tredje kunskapswebinarium i en serie med webinarium under 2023 om solkraftsparker. Syftet är att snabbt bygga upp kompetensen inom Svenska kyrkan om solenergi och storskaliga solkraftsparker. Föredragen i webbinariet spelas in och gå att se i efterhand om du inte kan delta live.

Innehållet i detta tredje webinarium kommer att ge dig mer kunskap om markförutsättningar och hållbara markstrategier för solkraftsparker. Varmt välkommen om du vill lära dig mer om vad som är lämplig mark för solkraftsparker inom Svenska kyrkans markinnehav.

Kontakt:

Malin Fahlesson
Projektkoordinator Storskaliga Solkraftsparker
0736-85 51 92