Foto: Sven-Erik Falk

Här döptes förste kristne kungen

Om inte en kung hade döpts i Husaby källa för tusen år sedan hade Sveriges historia kunnat vara annorlunda. Det var Olof Skötkonung som ska ha döpts här. Han blev då den förste kristne kungen i Sverige.

Vårt land såg annorlunda ut på den tiden. Varken Stockholm eller Göteborg existerade, men orter som Husaby var viktiga eftersom dåtidens kungar hade en av sina gårdar där.

Området med Kinnekulle och Vänern var viktigt på många sätt. Här bodde heller inte bara svenskar. Under 900-talet kom det engelska missionärer till området. Sigfrid var en av dem och det var han som ska ha förrättat det historiska dopet.

Många kristna när kungen döptes

När Olof Skötkonung döptes var stora delar av befolkningen redan kristen. Det finns en skriftlig notering från år 1008 att dopet ägt rum. Men ingen vet om det hände då, eller om det skett några år tidigare.

Några år senare, 1014, bildades Skara stift med biskop Thurgot i ledningen. Biskoparna bodde troligen i Husaby de första åren, men flyttade sedan till Skara som då var Sveriges största stad. I dag är stiftet Sveriges äldsta existerande organisation.

Kristen tro samlande kraft

Kungens dop och starten av stiftet var några av de första stegen till att Sverige kom att bildas som det land vi har i dag. Den kristna tron och kyrkans organisation var viktiga för att kunna samla olika delar av landet till ett rike.