Foto: Harald Jonsson

Församlingar i Skara stift

I Skara stift finns 110 församlingar fördelade på 43 pastorat.

Husaby som syns på bilden är en av de allra äldsta församlingarna. Stiftet är indelat i  åtta kontrakt, en indelning som bygger på de gamla häradsgränserna.
  Här hittar du uppgifter om pastoraten, vilka församlingar som ingår, samt adress och telefonnummer. Mer information finns på pastoratens hemsidor.