Foto: Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Ideellt engagemang

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Skara stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Många människor engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan i Skara stift, och enligt undersökningar vill ännu fler få en uppgift.  

Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, skriva i församlingsbladet, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan göras lokalt. 

Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling eller sök uppdrag via Volontärbyrån. Om du är osäker på vilken församling du tillhör kan du använda funktionen ”Hitta din församling” längst ner på den här sidan.

Skara stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt.

Du kan också ta kontakt med de organisationer Skara stift samarbetar med kring ideellt medarbetarskap. De tipsar gärna om vad som finns i - eller i närheten av- din församling. Här hittar du kontaktuppgifter

Lätt att finna en uppgift

Skara stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt. Stiftsorganisationen har ideellt engagemang som ett av sina prioriterade områden och vill främja medlemsengagemang i det lokala församlingslivet. Att arbeta med idealitet och engagemang uttrycker en församlingssyn som Skara stift vill stå för. Idag talas det mycket om delaktighet och många församlingar i stiftet arbetar med att utveckla det ideella engagemanget.

Detta sker framför allt genom att stötta medarbetare genom utbildning och kompetensutveckling.

 

Kurs för ideella predikanter 2023

Välkommen, du som håller eller som är intresserad av att hålla andakter, helgmålsböner och gudstjänster och behöver utbildning eller fördjupning. Vi träffas vid fyra tillfällen på Stiftsgården Flämslätt. Prata med din kyrkoherde om vem som kan vara din handledare och samtala om möjliga prediko- eller andaktstillfällen.

Att vara kyrka

Att vara kyrka är en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. Den vänder sig församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. Både ideella och anställda medarbetare är välkomna att delta i kursen.

Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.

Du behövs

Kom som du är. För att dela din historia, för att du saknas när du inte är här, för att du är unik. Här finns många möjligheter. Du kan bli volontär i din församling eller åka på utbyte. Du kan också ge en gåva. Och du - välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det. För Gud älskar dig gränslöst.

Ideellt forum i Svenska kyrkan

Ideellt forum är ett nätverk inom Svenska kyrkan där Skara stift är en av huvudmännen. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.