Foto: Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Ideellt engagemang

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Skara stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Längre ner på sidan hittar du också information om vad som är på gång för ideella medarbetare i Skara stift. 

Många människor engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan i Skara stift, och enligt undersökningar vill ännu fler få en uppgift.  

Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, skriva i församlingsbladet, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan göras lokalt. 

Skara stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt.

Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling. Om du är osäker på vilken församling du tillhör kan du använda funktionen ”Hitta din församling” längst ner på den här sidan.

Du kan också ta kontakt med de organisationer Skara stift samarbetar med kring ideellt medarbetarskap. De tipsar gärna om vad som finns i - eller i närheten av- din församling. Här hittar du kontaktuppgifter

Lätt att finna en uppgift

Skara stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt. Stiftsorganisationen har ideellt engagemang som ett av sina prioriterade områden och vill främja medlemsengagemang i det lokala församlingslivet. Att arbeta med idealitet och engagemang uttrycker en församlingssyn som Skara stift vill stå för. Idag talas det mycket om delaktighet och många församlingar i stiftet arbetar med att utveckla det ideella engagemanget.

Detta sker framför allt genom att stötta medarbetare genom utbildning och kompetensutveckling.

 

Kurser och inspiration för dig som är ideell medarbetare

Befriande bibelläsning - ett smakprov

Välkommen till en spännande bibeldag på temat "Vad är det ni går här och talar med varandra om?"

Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.

Du behövs

Svenska kyrkan behöver dig, precis som du är. Du behövs när församlingen möts till gudstjänst och gemenskap. Du kan hjälpa till som volontär i din församling eller åka på utbyte i ett annat land. Du kan också ge en gåva. Och du – välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det.

Ideellt forum i Svenska kyrkan

Ideellt forum är ett nätverk inom Svenska kyrkan där Skara stift är en av huvudmännen. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.

Fler kurser och arrangemang

Kurser

Kompetensutveckling är en del i stiftets främjandeuppdrag och här är delande och dialog viktiga ord. Skara stift erbjuder ett rikt utbud av kurser både för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. En del kurser ordnar stiftet på egen hand, men många gånger samarbetar vi med andra organisationer. Detta är på gång just nu!

Arrangemang

Välkommen till mötesplatser för dig med engagemang i Svenska kyrkan! Tillsammans delar vi erfarenheter och får ny kraft och inspiration i våra uppgifter och uppdrag.