Foto: Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Ideellt engagemang

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Skara stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Många människor engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan i Skara stift, och enligt undersökningar vill ännu fler få en uppgift.  

Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, skriva i församlingsbladet, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan göras lokalt. 

Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling eller sök uppdrag via Volontärbyrån.

Skara stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt.

Du kan också ta kontakt med de organisationer Skara stift samarbetar med kring ideellt medarbetarskap. De tipsar gärna om vad som finns i- eller i närheten av- din församling. Här hittar du kontaktuppgifter

Lätt att finna en uppgift

Skara stift önskar att det ska vara lätt att finna en uppgift för den som vill engagera sig ideellt. Stiftsorganisationen har ideellt engagemang som ett av sina prioriterade områden och vill främja medlemsengagemang i det lokala församlingslivet. 

Detta sker framför allt genom att stötta anställda medarbetare och förtroendevalda till utbildning och kompetensutveckling.

Ideellt forum är ett nätverk inom Svenska Kyrkan där Skara stift är en av huvudmännen. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.

Kontakt ideellt engagemang

Handläggare för idealitetsfrågor Lena Linde
0511-262 61

 

Hitta uppdrag via Volontärbyrån

Genom Volontärbyrån i Svenska kyrkan kan du som vill engagera dig ideellt enkelt hitta aktuella ideella uppdrag inom Svenska kyrkan som motsvarar dina önskemål. Läs mer och hitta uppdrag på Volontärbyråns webbplats genom att klicka här