Flyktingar går på väg
Foto: Foto: Paul Jeffrey /ACT/IKON

Flykting och integration

Församlingarna i Skara stift engagerar sig i flykting- och integrationsfrågor på många olika sätt. Detta som en del i Svenska kyrkans uppdrag att arbeta med/för utsatta människor, både i och utanför landet.

Engagemanget på plats i församlingarna uttrycks framför allt genom stöd till de människor som söker sig dit. Det kan handla om behov av samtal, möjlighet att få knyta nya kontakter, hjälp till juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd eller att få fira gudstjänst.

Svenska kyrkan samarbetar med myndigheter och andra kyrkor och idéburna organisationer för att mottagandet och integrationsarbetet ska bli så bra som möjligt. Här spelar Svenska kyrkans ideella medarbetare en stor och viktig roll. Ett gott mottagande är början på ett bra integrationsarbete.  

Ur ett internationellt perspektiv finns Svenska kyrkan som medlem i ACT-alliansenruntom i hela världen och ger stöd till människor som lever på flykt, bland annat på Afrikas horn och i Mellanöstern. 

Medarbetare med flyktingfokus 
På stiftskansliet är det framför allt stiftsdiakon Ingela Hadin och stiftskonsulent Patrik Broberg som arbetar med flykting- och asylfrågor. 

Asylrättscentrum
Skara stift har avtal med Asylrättscentrum i Stockholm och får genom dem utbildning för anställda och ideella samt juridisk rådgivning lokalt i vårt stift och i Göteborgs stift.

Kontaktperson Flykting och integration

Ingela Hadin, stiftsdiakon, 0511-262 69, e-post

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för människor på flykt