Flyktingar går på väg
Foto: Foto: Paul Jeffrey /ACT/IKON

Flykting och integration

Församlingarna i Skara stift engagerar sig i flykting- och integrationsfrågor på många olika sätt. Detta som en del i Svenska kyrkans uppdrag att arbeta med/för utsatta människor, både i och utanför landet.

Engagemanget på plats i församlingarna uttrycks framför allt genom stöd till de människor som söker sig dit. Det kan handla om behov av samtal, möjlighet att få knyta nya kontakter, hjälp till juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd eller att få fira gudstjänst.

Svenska kyrkan samarbetar med myndigheter och andra kyrkor och idéburna organisationer för att mottagandet och integrationsarbetet ska bli så bra som möjligt. Här spelar Svenska kyrkans ideella medarbetare en stor och viktig roll. Ett gott mottagande är början på ett bra integrationsarbete.  

Ur ett internationellt perspektiv finns Svenska kyrkan som medlem i ACT-alliansenruntom i hela världen och ger stöd till människor som lever på flykt, bland annat på Afrikas horn och i Mellanöstern. 

Asylrättscentrum

Svenska kyrkan är en av huvudmännen bakom Asylrättscentrum för asylsökande och flyktingar i Stockholm. Där arbetar erfarna jurister som kostnadsfritt ger rådgivning i asylärenden. Genom att använda deras kunskap får vi en bred överblick över aktuell asylpraxis och kan bevaka myndigheternas handläggning och beslut. Läs mer om Asylrättscentrum här

I den ideella föreningen ”Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige"  är bland andra Skara stift och Göteborgs stift, Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås, Göteborgs kyrkliga stadsmission samt församlingar i de båda stiften medlemmar. Syftet är att verka för att tillhandahålla juridisk kompetens för att säkra rätten till asyl och uppehållstillstånd på annan grund, och på så sätt stärka rättssäkerheten. Man vill också främja utbildning och kompetensöverföring inom området samt bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare, Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

Kollektfond för flyktingar

Skara och Göteborgs stift samverkar kring en kollektfond för flyktingar. Ur den fonden kan församlingar eller organisationer ansöka om mindre bidrag till framförallt advokatkostnader och kostnader i samband med familjeåterförening. För mer information om hur man då går tillväga, kontakta din församling eller Skara stifts medarbetare (se kontaktuppgifter längre ner på denna sida).

Stöd kollektfonden för flyktingar

Göteborgs och Skara stifts flyktingfond finansieras av kollekter och gåvor från enskilda personer, församlingar och stift. Gåvorna möjliggör ekonomiskt bidrag till flyktingar bland annat som stöd vid familjeåterförening eller advokathjälp.
Det ekonomiska bidraget går oavkortat till de hjälpbehövande. För att göra det enklare att som privatperson ge en gåva till flyktingfonden finns det nu även ett swishnummer: 123 448 7336.

Vill du engagera dig i arbetet med flyktingar och integration?

Många församlingar bedriver ett aktivt arbete bland människor på flykt, som tillfälligt eller långsiktigt behöver stöd på olika sätt. I detta viktiga arbete är många ideellt engagerade, människor som vill ge av sin tid, sitt engagemang och sin kunskap för att stötta medmänniskor! Är du kanske en av dem och vill veta mer om hur du kan bidra? Vänd dig till församlingen där du bor, för att få veta mer om vad du kan göra. 

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för människor på flykt