Asylrådgivning i Västsverige

En rad olika organisationer och församlingar i Västsverige initierade 2013 ett samarbete med Asylrättscentrum i Stockholm som ska göra det möjligt för jurister från Asylrättscentrum att träffa asylsökande på olika platser i Västsverige.

Asylrättscentrum med kontor i Stockholm och Göteborg besöker olika platser i Västsverige för att ge professionell, oberoende och kostnadsfri rådgivning för asylsökande och flyktingar vid några tillfällen varje termin. Ofta planeras gratis utbildningstillfällen i samband med dessa rådgivningstillfällen. 

Närvaron av jurist från Asylrättscentrum möjliggörs genom den ideella Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige.

Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige är en ideell förening som bildades 2013 med syfte att verka för att tillhandahålla juridisk kompetens för att säkra rätten till asyl och uppehållstillstånd på annan grund och på så sätt stärka rättssäkerheten.

Föreningen har ett differentierat medlemskap där avgiften för fullt medlemskap är 50.000 kronor per år och stödmedlemskap är 20.000 kronor (större organisationer eller pastorat) eller 5000 kronor.

Föreningen består av en lång rad olika organisationer, församlingar och pastorat och är öppen för medlemskap av organisationer, stiftelser, samfund och församlingar som stöder föreningens ändamål. För att få mer information eller att ansöka om medlemskap, kontakta 

Grupphandledning för flyktingarbete

Det finns handledningsgrupper i stiftet för dig som i ditt arbete möter gömda/ asylsökande/ flyktingar.

Göteborgs och Skara stifts flyktingfond

Göteborg och Skara stift har en gemensam fond för mindre bidrag till framförallt kostnader i samband med familjeåterförening.

Rådgivning i asyl- och flyktingfrågor

Jurister från Asylrättscentrum med säte i Stockholm och Göteborg besöker olika orter i Västsverige för att ge gratis rådgivning i asylfrågor.