Foto: Martin Reftel and Jessica Reftel Evans

Stöd till församlingarna

På flera olika områden har stiftet ett ansvar att stödja församlingarna i deras arbete.

Stödet har många olika former och spänner över vitt skilda områden. Här finns allt från utbildningsdagar av frivilliga ledare till miljonbidrag för reparation av kyrkor.

En viktig del av stiftets arbete är att erbjuda kompetensutveckling till församlingarna. Denna omfattar i första hand anställda men också förtroendevalda.

Instruktion för arbetet

Stiftet har också ett ansvar att som det heter i kyrkoordningen ”utöva tillsyn” över församlingarna. Detta sker med utgångspunkt i det dokument som kallas församlingsinstruktionen. En sådan finns i varje församling och är en programförklaring för verksamheten. Det är biskopen och domkapitlet som utövar tillsyn. Vägen vidare är modellen för Skara stift som länkar samman församlingsinstruktionen och biskopens tillsyn.

Under senare år har stiftet fått allt mer ansvar på IT-området. Det visar sig bland annat i form av rådgivning och service när det gäller den gemensamma IT-plattformen. Stiftskansliet erbjuder också möjligheten att ta hand om hantering av löner och ekonomi åt pastoraten. Det sker i form av en särskild servicebyrå.