Foto: Carla Karlsson

Biskopen leder stiftet

Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. I biskopsämbetet löper tre olika linjer av kyrkans arbete samman.

Som ”pastor pastorum” alltså herdarnas herde är han den främste bäraren av prästämbetet. Han leder också domkapitlet som har tillsynen över prästerna och diakonerna, som ordförande i stiftsstyrelsen företräder han kyrkans demokratiska uppbyggnad. Med hjälp av stiftskansliet vill han inspirera församlingarna i deras arbete.

Biskopens uppgifter

Rent praktiskt har biskopen en rad olika sysslor. Att göra visitationer i pastoraten är en viktig uppgift. En annan uppgift är att ha kontakt med präster och diakoner, både nuvarande och blivande. Prostarna är biskopens kontaktman/kvinna i respektive kontrakt.

Utöver visitationerna gör biskopen en rad besök i stiftets pastorat, bland annat för att ta emot kyrkoherdar eller för att medverka vid invigningar av olika slag. Därtill kommer en stor mängd möten och sammanträde där biskopens medverkan är önskvärd.

En biskop får också räkna med att vara aktiv utanför stiftets gränser. Både på riksplanet och i kyrkans utlandsarbete har alla biskopar olika uppgifter.

En lång biskopslängd

Åke Bonnier är den 83:e biskopen i Skara stift som brukar kalla sig Sveriges äldsta. Inget stift kan i alla fall visa upp en lika lång biskopslängd. Den sträcker sig tillbaka till Thurgot som intog biskopsstolen redan 1014.

Klicka här för att skicka e-post till biskopen.

Här kan du läsa om Åke Bonniers 82 föregångare på biskopsstolen.