Foto: Maria Svensk

Vägen vidare

Skara stifts modell för regelbundna möten med pastoraten/församlingarna. En biskopsvisitation, prostvisitation, ett årligt möte 1, ett årligt möte 2 eller att ta fram en församlingsinstruktion – har alla detta syfte: att få fatt på livet i kyrkan!

Jag är vägen… säger Jesus (Joh 14:6). Vi kristna tillhör vägen… det namn vi fick innan vi kom att kallas kristna (Apg 9:20). ”Vägen” är ett sätt att säga att vi som kyrka ständigt är i rörelse, i samhället, i livet, och att vi följer en Gud som ständigt rör sig och berör människor på många platser, i alla tider. Vi är en lärjungaskara, ett folk på vandring tillsammans med Jesus. Vi tar oss vidare på vägen med hjälp av Guds Ande. Den heliga Anden utmanar oss att se vidare, bredare på tillvaron och mångfalden av de människor som Gud har skapat. Där vi litar på Gud, till att de olika gåvor som Gud gett oss samverkar, när vi använder dem tillsammans, så att de nu kommer denna värld till godo.  Att vi som kyrka ser vidare, breddar vårt synfält, så att vi får fatt på livet – det är en del av vårt uppdrag!

En biskopsvisitation, prostvisitation, ett årligt möte 1, ett årligt möte 2 eller att ta fram en församlingsinstruktion – har alla detta syfte: att få fatt på livet i kyrkan! Alla ordningar, lagar och förskrifter vi har i kyrkan är till för att stödja, främja och skydda livet i kyrkan. Gud är inte oordningens Gud utan fridens… (1Kor 14:33). Jesus säger: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10). De ovanstående visitationerna och mötena ingår i Skara stifts modell ”Vägen vidare” och utgår från biskopens uppdrag av tillsyn och främjande och församlingsinstruktionen som ligger till grund för pastoraten och församlingarnas styrning och ledning.

En första modell av Vägen vidare finner vi i Paulus resor runt om och över Medelhavet (och även de andra apostlarnas). Apostlarna reste ut från Jerusalem och grundade nya församlingar runt om Medelhavet och även öster ut. De kom då och då tillbaka för att se hur de har det i församlingarna – en biskopsvisitation. Ibland skickade de någon annan – ett Årligt Möte 1 i vår Vägen vidare modell, se mer här. I församlingen kom de på att de skulle vilja fråga apostlarna något, så de vandrade, red och ibland tog de båten över havet, för vidare färd upp till Jerusalem – ett Årligt Möte 2. Där församlingar tidigare hade grundats kom nya att bildas i grannskapet. Då kunde den lokala kyrkoherden (biskopen) besöka grannförsamlingarna för att se hur det går för dem –  det vi kallar en prostvisitation idag. Vägen vidare är alltså ett bibliskt grundat sätt att genom tillsyn och främjande se så att kyrkan lever och växer och följer det liv som Jesus levde och undervisade om.