Foto: Maria Svensk

Vägen vidare

”Vägen vidare” är namnet på Skara stifts modell för att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid. Här knyts tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift samman.

Jag är vägen, säger Jesus (Joh 14:6). Vi kristna tillhör vägen - det namn vi fick innan vi kom att kallas kristna (Apg 9:20). ”Vägen” är ett sätt att säga att vi som kyrka ständigt är i rörelse. Vi är en lärjungaskara, ett folk på vandring tillsammans med Jesus. Att vi som kyrka ser vidare, breddar vårt synfält, så att vi får fatt på livet – det är en del av vårt uppdrag!

Vägen vidare har sin utgångspunkt i biskopens visitationer och församlingsinstruktionen (FIN). I modellen Vägen vidare står pastoratet/församlingen i fokus, med stiftsorganisationen som medvandrare. Vägen vidare syftar till utveckling och fördjupning av det lokala arbetet och till att skapa goda relationer och regelbundna kontakter mellan pastoratet/församlingen och stiftsorganisationen. 

Vägen vidare beskrivs bäst som en ”klocka” som löper över tolv år. Varje år innehåller ett möte mellan stiftsorganisationen och pastorat/församling. Dessa möten kan ha formen av biskops- eller prostvisitation, arbete med församlingsinstruktionen eller årliga möten. Vid Årligt möte 1 kommer kontraktsgruppen, med kontraktsprost och stiftets kontaktpersoner, till pastoratet/församlingen och samtalar med kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och några andra medarbetare om de utvecklingsområdet som definierats i den lokala församlingsinstruktionen, om glädjeämnen och utmaningar och annat som är aktuellt att prata om. Vid ett Årligt möte 2 blir pastoratet/församlingen inbjuden till att träffa biskopen för ett samtal om ”hur har ni det?” och de olika utvecklingsområdena. Varje pastorat/församling har sin egen unika tolvårsklocka.  

En första modell av Vägen vidare finner vi i Paulus resor runt om och över Medelhavet (och även de andra apostlarnas). Apostlarna reste ut från Jerusalem och grundade nya församlingar runt om Medelhavet och även öster ut. De kom då och då tillbaka för att se hur de har det i församlingarna – en biskopsvisitation. Ibland skickade de någon annan – som ett Årligt Möte 1! I församlingen kom de på att de skulle vilja fråga apostlarna något, så de vandrade, red och ibland tog de båten över havet, för vidare färd upp till Jerusalem – ett Årligt Möte 2! Där församlingar tidigare hade grundats kom nya att bildas i grannskapet. Då kunde den lokala kyrkoherden (biskopen) besöka grannförsamlingarna för att se hur det går för dem –  det vi i vårt sammanhang kallar en prostvisitation idag. Vägen vidare är alltså ett bibliskt grundat sätt att genom tillsyn och främjande se så att kyrkan lever och växer och följer det liv som Jesus levde och undervisade om.

 

Frågor och svar om Vägen vidare

Har du funderingar om Vägen vidare? Här finns svar på ett antal vanliga frågor.

Kontraktsgrupper inom Vägen vidare

Varje kontrakt i Skara stift har en kontraktsgrupp för Vägen vidare, bestående av kontraktsprosten och några kontaktpersoner från stiftsorganisationen. Här hittar du information om vilka medarbetare som ingår i de olika kontraktsgrupperna och vilka pastorat/församlingar som ingår i respektive kontrakt.

Biskop Åke Bonnier på biskopsvisitation.

Biskopsvisitation

Att besöka eller visitera församlingarna i stiftet är en av biskopens viktigaste uppgifter. Varje år visiterar biskopen 3-4 pastorat.

Vägen vidare

”Vägen vidare” är namnet på Skara stifts modell för att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid. Här knyts tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift samman.