Foto: Anna Theander

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. I Skara stift finns omkring 435 kyrkor och 1500 andra byggnader.

Här kan du klicka dig vidare och läsa om sådant som rör fastigheterna och det kyrkliga kulturarvet. Det finns mycket information om hur Svenska kyrkan arbetar med fastigheter på olika sätt.

I Kunskapsbanken hittar du rapporter, texter och lästips om exempelvis kyrkvindar, orglar, vad man bör tänka på i öppna kyrkor och matnyttig information som på något sätt arbetar med kyrkans inventarier i församlingen, kanske som inventarieansvarig. 

För dig som är medarbetare och ansluten till Microsoft 365 finns givetvis ytterligare information och filer på intranätet Kornet.

Bidrag för kyrkobyggnaderna

Kostnaderna för att förvalta fastigheter utgör en betydande del av kyrkans budget. Kyrkor, klockstaplar, inventarier och andra byggnader är också en viktig del av det svenska kulturarvet. Därför är det viktigt hur vi tar hand om det. De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är två olika bidrag.

Ett gemensamt ansvar

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. I Skara stift finns omkring 435 kyrkor och 1500 andra verksamhetsbyggnader.

Att vårda kyrkans inventarier

De kyrkliga inventarierna har skapats och anskaffats för att bära fram budskapet om den kristna tron. De ska vårdas så de kan tjäna sitt ändamål. Vissa inventarier används inte längre i gudstjänsterna men vittnar om hur tron förkunnats genom seklerna. Här finns läsning för dig som är inventarieansvarig i din församling, eller helt enkelt intresserad av vården av kyrkans inventarier.

Kunskapsbank

Här kan du läsa om, klicka dig vidare och ladda ner olika rapporter och dokument, äldre och nyare, som syftar till att sprida kunskap och dela erfarenheter om fastigheter och kulturarv.

Utbildningar och nätverk

En del i stiftets främjande är att erbjuda kompetensutveckling. Fastigheter och kulturarv erbjuder kompetensutveckling och mötesplatser inom byggnads- och kulturarvsfrågor för stiftets församlingar och pastorat.