Foto: Tore Samuelsson

Pilgrimens sju nyckelord

Den moderne pilgrimens sju nyckelord har formulerats av prästen Hans-Erik Lindström och bygger på traditionen från århundraden av pilgrimsvandringar.

De sju orden är

Enkelhet 

Långsamhet

Andlighet

Delande

Bekymmerslöshet

Frihet

Tystnad

Jag tänker att det är sju vanliga substantiv som beskriver den nutida människans längtan. Vanliga ord, som samtidigt är bristord i vår kultur, för både mig själv och för många andra människor.

Hans-Erik Lindström, pilgrimspräst