En finsk kyrkohandbok ligger på dopfuntens kant.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gudstjänst och kyrkliga handlingar