Foto: Magnus Aronson

Undervisning för vuxna

Som kristen blir man aldrig "färdig" i sin vandring i tron. Därför behöver man träffa andra kristna, diskutera och samtala och lära sig mer.

Det finns många olika metoder för vuxenverksamhet i Svenska kyrkan. I församlingarna använder man sig ofta av olika vägar för att möta vuxnas frågor.
   Under menyrubrikerna hittar du information om olika grupper och metoder för undervisning.
   Du kan också kontakta din församling direkt för att få veta vad som finns för verksamhet där du bor.

Kontakt Skara stift

Lena Linde, tfn 0511-262 61.