Foto: Magnus Aronson

Undervisning för vuxna

Som kristen blir man aldrig "färdig" i sin vandring i tron. Därför behöver man träffa andra kristna, diskutera och samtala och lära sig mer.

Det finns många olika metoder för vuxenverksamhet i Svenska kyrkan. I församlingarna använder man sig ofta av olika vägar för att möta vuxnas frågor.

På den här sidan hittar du information om olika grupper och metoder för undervisning.

Du kan också kontakta din församling direkt för att få veta vad som finns för verksamhet där du bor.

Bibelstudiegrupper

I Skara stifts pastorat och församlingar finns flera bibelstudiegrupper. Uppläggen kan vara lite olika men det handlar om att läsa, upptäcka och samtala om Bibeln och den kristna tron tillsammans.

Katekumenatet - vuxenväg till tro

Ordet ”katekumen” användes i den tidiga kyrkan som en beteckning på den som deltog i undervisning för att döpas. Idag användes termen ”katekumenat” för den verksamhet där man som vuxen får utforska och fördjupa den kristna tron.

Alpha

Grundstommen i Alpha är den sökande människans frågor och samtalet i den lilla gruppen. Man kan kalla det för en grundkurs i kristen tro.

Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett slags modernt radband som är till hjälp i bön och meditation. Tusentals människor bär frälsarkransen som ett armband, eller i fickan eller handväskan som en hjälp i vardagen.

Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där du får möjlighet att känna igen dig själv i de människor, miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln.