Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Skara stiftsgrupp i Västra Götaland

Varmt välkommen till Skara stiftsgrupp i Västra Götaland! En förening för oss som är studenter i Skara stift!

Studenter inom samtliga fyra profiler samlas några gånger per termin (vi blandar fysiska och digitala träffar), då vi firar andakt, lyssnar på intressanta föredrag och/eller diskuterar aktuella frågor utifrån ett givet tema.

Genom våra olika erfarenheter och kommande yrkesinriktningar belyser vi tillsammans Svenska kyrkan och delar våra liv i den kristna gemenskapen på olika sätt.

Vi är varandras kommande kollegor och genom medlemskapet i stiftsgruppen och att vara med på träffarna som anordnas får Du dessutom möjlighet att börja bygga på ett kontaktnätverk redan nu.

Stiftsgruppen kommunicerar huvudsakligen via mail men har också en Facebooksida, där de flesta av aktiviteterna meddelas och där vi lätt kan hålla kontakt med varandra.

Stiftsgruppen drivs som en förening och hålls levande genom sina medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kronor/år. Följ nedanstående instruktion för att betala och om du är ny medlem skickar du ett meddelande till kassören tina.kristoffersen@svenskakyrkan.se, så att hon har din kontaktinformation.

För att bli medlem:
Betala 50 kr till Swedbank: 8289-1, 235370459
OBS! Märk inbetalningen med namn!!
(Omärkt betalning ses som anonym gåva…)

Utbildningsvägar

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Informationsblad

Ladda ner information om stiftsgruppen här!​

 

Styrelse

Skara stiftsgrupp i Västra Götaland 

viktor3282@gmail.comordförande 

lovisaandersson0323@gmail.com, sekreterare

lindberg.lovisa@gmail.com, kassör