Foto: Ung resurs

Ung resurs

Ung Resurs är en möjliggörare för församlingar att få in nya perspektiv och för unga personer som under ett år vill arbeta i kyrkan.

Praktikåret Ung resurs är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.  

Praktik i Svenska kyrkan

Som praktikant i ungresurs.nu får ungdomen ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro. Kanske har hen tankar på att utbilda sig till ett yrke i kyrkan? Eller kanske vill hen göra något meningsfullt medan hen funderar över vad hen egentligen är intresserad av? Under praktikåret blir ungdomen en extra resurs i församlingen och får en handledare som stöttar. Det betyder att ungdomen inte ersätter ordinarie personal. Praktikperioden pågår under ett skolår, från augusti till juni.  

Församlingen stärks av en ung person Samtidigt är det en möjlighet för församlingen att få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.  

Ung Resurs är också en viktig möjlighet för rekrytering till yrken i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Ung resurs här

Sista ansökan för Ung resurs

För församlingar: 18 januari.
För ungdomar 15 april.