Foto: Tomas Pettersson

Praktikår i Svenska kyrkan

Letar du efter något meningsfullt att göra efter gymnasiet? Alla ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan.

Praktikåret ungresurs.nu har funnits i sin nuvarande form sedan 2013, men är resultatet av en 50-årig historia av volontärprogram i Svenska kyrkans församlingar. De senaste sju åren har arbetet bedrivits från Göteborg, och det är fortfarande Göteborgs stift som har flest praktikförsamlingar. Övriga stift som finns med i ungresurs.nu detta år är Skara stift, Strängnäs stift och Berlin-Brandenburg, som är Göteborgs stifts vänstift.

ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Helsjöns folkhögskola och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.