Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ungresurs

Ungresurs.nu är ett volontärår för unga människor inom Svenska kyrkan där du under minst tio månader arvoderat får möjlighet att ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Målgruppen är ungdomar mellan 18-25 år.

Praktikuppgifter varierar beroende på vilken praktikförsamling du blir placerad i, vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men det kan också handla om körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc.

Förutom den dagliga verksamheten innehåller året 18 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna fördelade på fyra tillfällen, möjlighet till bibelfördjupning samt kontinuerliga samtal med handledare och stiftskontakt.

Volontärerna har även möjlighet till bibelfördjupning och andlig utveckling, exempelvis via Göteborgs stifts bibelskola ”Möte med Matteus”. Det ingår även att ha kontinuerliga samtal med handledare samt att få praktikplatsbesök av stiftskontakt. Under året uppmuntras volontärerna också att anordna egna träffar, delta i varandras aktiviteter eller på andra sätt stötta varandra.

Gudsbild, församlingssyn, människosyn och Bibelsyn är de ämnen som är mest centrala och som tillsammans formar kyrkans liv, verksamhet och inriktning. Under ditt år som ungresurs får du möjlighet att reflektera över dessa. Ungresurs genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

Det är församlingens ansvar att ordna med boende för dig som volontär. I vissa fall har man en egen lägenhet, i andra fall väljer församlingar att dela på en större lägenhet där unga kan dela boende. Fickpengen är på 6800:- i månaden innan skatt.