Foto: Sven-Erik Falk

Många kyrkor

Skara stift är de många kyrkornas och de många församlingarnas stift.

Småskaligheten är en del av stiftets styrka - och ett av dess bekymmer. För när landsbygdens folk flyttat till städerna kan det vara svårt för de små församlingarna att hålla med både kyrka, präst och annan personal.
   Som ett stöd i detta sammanhang finns olika typer av utjämnings- och strukturbidrag, avsedda att mildra skillnaderna mellan rika och fattiga.

Ser över gränser

Dessutom leder stiftskansliet och stiftsstyrelsen arbetet med att se över strukturen, det vill säga indelningen i församlingar och pastorat. Syftet är att skapa bärkraftiga enheter som kan stå på egna ben och fullgöra sina uppgifter, både när det gäller det andliga uppdraget och som arbetsgivare.
  För 20 år sedan fanns det drygt 80 pastorat och cirka 360 församlingar i stiftet. Det var siffror som i stort sett varit oförändrade sedan 1800-talet. De senaste årens översyn har gjort att det från och med 2014 finns 43 pastorat och 119 församlingar. I den siffran ingår Åsundens och Rommele pastorat som vid årsskiftet 2010 flyttade över från Göteborg till Skara stift.