Foto: Sven-Erik Falk

Många kyrkor

Skara stift är de många kyrkornas och de många församlingarnas stift.

Småskaligheten är en del av stiftets styrka - och ett av dess bekymmer. För när landsbygdens folk flyttat till städerna kan det vara svårt för de små församlingarna att hålla med både kyrka, präst och annan personal.

Som ett stöd i detta sammanhang finns olika typer av utjämnings- och strukturbidrag, avsedda att mildra skillnaderna mellan rika och fattiga.

strukturförändringar

Dessutom leder stiftskansliet och stiftsstyrelsen arbetet med att se över strukturen, det vill säga indelningen i församlingar och pastorat. Syftet är att skapa bärkraftiga enheter som kan stå på egna ben och fullgöra sina uppgifter, både när det gäller det andliga uppdraget och som arbetsgivare.

För ett tjugotal år sedan fanns det drygt 80 pastorat och cirka 360 församlingar i stiftet. Det var siffror som i stort sett varit oförändrade sedan 1800-talet. De senaste årens översyn har gjort att det från och med 2021 finns 42 ”enheter” - fördelningen är 28 pastorat (med flera församlingar) och 14 församlingar som inte ingår i ett pastorat. Det totala antalet församlingar 2021 är 105.