Foto: Anna Theander

Kulturmiljöer

Bland stiftsreservaten finns flera kulturmiljöer med historiska och kulturella värden som kyrkan vill bevara och skydda. Gör en utflykt till någon av dessa spännande platser!

En kulturmiljö är en miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Ofta betonas den fysiska miljön som bebyggelse, samhällen, trädgårdar och infrastruktur. Men en annan del av kulturmiljön är fornlämningar, odlingsrösen, gamla husgrunder eller det som kommer fram genom arkeologiska utgrävningar. En kulturmiljö kan även innefatta industriminnen såsom sågverk eller väderkvarnar. Inom Skara stift har vi flera exempel på fina kulturmiljöer. Klicka på länkarna nedan för mer information om dem.

Spaafors

Skalunda hög

Gårdsjö såg

Gullängen

 Lövåsens såg