Foto: Anna Theander

Natur i Skara stift

Kyrkans marker i Skara stift bjuder på vackra naturupplevelser, intressanta kulturmiljöer, olika typer av vandringsleder, stiftsreservat med nyckelbiotoper och mycket mera. Här kan du enkelt hitta nya utflyktsmål och läsa mer om några utvalda smultronställen. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla naturupplevelserna i Skara stift. Just nu arbetar vi med att ta fram en plan för upprustning och utveckling av våra stiftsreservat som har funnits i 20 års tid.

Pilgrim

Det finns många möjligheter, och många skäl, att vandra som pilgrim i Skara stift. Läs om pilgrimens nyckelord, om några leder som finns och vad pilgrim egentligen är.

Besök ett stiftsreservat!

Skara stift har 25 stiftsreservat. Det innebär att områden som har högt natur- och/eller kulturvärde avsatts som reservat med särskilda skötselinstruktioner.

Upptäck stiftet på cykel

En stor del av naturen i Skara stift går att utforska från cykeln. På cykeln tar du dig fram i din egen takt, men glöm inte att stanna ibland längs vägen för här finns mycket att upptäcka.

Vandra vid Vänern

Det finns ett flertal natursköna vandringsleder på kyrkans marker av varierande karaktär. Inom en timmes resväg kan du uppleva allt från Vänerns öar till platåberg.

Paddla i Kållands skärgård

Välkommen att paddla i Kållands skärgård i hyrd eller egen kajak eller kanot. Skara stift äger flera öar i skärgården, som är fina utflyktsmål.

Fisketurer

Naturen i Skara stift innehåller flera fiskesjöar som är lämpliga för fisketurer. Det är olika regler kring fisket i de olika sjöarna och ofta krävs det köp av fiskekort.

Kulturmiljöer

Bland stiftsreservaten finns flera kulturmiljöer med historiska och kulturella värden som kyrkan vill bevara och skydda. Gör en utflykt till någon av dessa spännande platser!

Allemansrätten

Allemansrätten är unik för Sverige. Den har sitt ursprung långt tillbaka i tiden då våra förfäder ofta färdades genom väglöst land och hade rätt att övernatta ute i det fria. Idag är det helt annorlunda.

Varför äger kyrkan mark?

Att kyrkan äger mark känner kanske de flesta till. Men varför är det egentligen så? Och vad betyder det att kyrkan i sitt markägande också vill satsa på "mjuka värden" i form av natur- och kulturupplevelser?

The Church of Sweden and the forests

Click here for information in English about the forests, owned by the Church of Sweden and about the beautiful diocese reserves. You will also find information about the Right of Public Access.

Die Wälder der Schwedischen Kirche

Klicken Sie hier, um Informationen in deutscher Sprache über die Wälder der schwedischen Kirche und über die wunderschönen Diözesanreservate zu erhalten. Dort finden Sie auch Informationen zum Recht auf öffentlichen Zugang – dem sogenannten „Jedermannsrecht“.