Stiftsstyrelsen

Om stiftsfullmäktige kan kallas stiftets riksdag så är stiftsstyrelsen dess “regering”.

Styrelsen, som har 13 ledamöter med biskopen som självskriven ordförande, tar sig an en lång rad frågor. I princip hamnar allt som rör stiftssamfällighetens ekonomi och verksamhet på stiftsstyrelsens bord.
 
Ledamöter i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2018-2021:
Biskop Åke Bonnier, Skara, ordförande
Agne Arnesson, Floby, vice ordförande
Bengt A Gustavsson, Skövde, andre vice ordförande
Bo Lundbladh, Alingsås
Jan Wahn, Mariestad
Svante Jildenhed, Skövde
Jane Bäckman, Moholm
Sture Kjell, Källby
Hilkka Andersson, Trollhättan
Roger Olsson, Borås
Elisabet Stålarm, Axvall
Jessica Rytter, Skövde
Ann-Charlotte Blomqvist, Borås
 
Ersättare i stiftsstyrelsen:
Domprost Robert Lorentzon, Skara, ersättare för biskopen
Roland Andersson, Falköping
Annalena Levin, Västra Tunhem
Birgit Kullingsjö, Vårgårda
Johanna Ekedahl, Skövde
Andreas Paulsson, Borås
Bengt Kristiansson, Trollhättan
Aina Andersson, Trollhättan
Göran Kjörk, Lidköping
Petra Sahlström, Larv
David Jerrestrand, Alingsås
Stig Palmqvist, Karlsborg
Nicklas Sunding, Ulricehamn