Foto: Josefin Roos

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen, som har 13 ledamöter med biskopen som självskriven ordförande beslutar i frågor som har med stiftsorganisationens ekonomi och verksamhet att göra.

Ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen

Ledamöter för mandatperioden 2022-2025:
Biskop Åke Bonnier, Skara, ordförande
Agne Arnesson, Floby, förste vice ordförande
Marcus Andersson, Skövde, andre vice ordförande
Annalena Levin Västra Tunhem
Jane Bäckman, Moholm
Laila Skantz, Skara
Johannes Ekström, Mariestad
Allan Emrén, Hemsjö
Johan Lövrup, Alingsås
Hilkka Andersson, Trollhättan
Ulf Sundberg, Trollhättan
Johan Hjertén, Skara
Jonas Edberg, Dannike
 
Ersättare för mandatperioden 2022-2025:
Domprost Robert Lorentzon, Skara, ersättare för biskopen
Birgit Kullingsjö, Vårgårda
Lis Odqvist, Borås
Thomas Pettersson, Alingsås
Andreas Paulsson, borås
Nils Farken, Mariestad
Johanna Ekedahl, Skövde
Lars Jaeger, Alingsås
Fredrik Sahlin, Trollhättan
Ingvor Arnoldsson, Falköping
Håkan Gerenmark, Vartofta
Magnus Gunnarsson, Varnhem
Lisa Wallenstein, Mariestad
 

Sammanträden

Stiftsstyrelsen sammanträder ca 6 gånger/år. Stiftsstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet förbereder så gott som alla beslut som tas i stiftsstyrelsen. Här kan du se sammanträdesplan för 2022. 

Protokoll

Stiftsstyrelsens protokoll är offentliga och justeras inom två veckor efter genomfört sammanträde. Därefter finns de att ta del av här.