Kyrkovalet 6-19 september

6-19 september är det kyrkoval Här kan du läsa om vilka grupper och kandidater som kandiderar till stiftsfullmäktige i Skara stift. Här finns även annan värdefull information för dig som väljare

I kyrkovalet genomförs val till kyrkofullmäktige i Skara stifts 42 församlingar och pastorat. Val genomförs också till stiftsfullmäktige i Skara stift, som bland annat beslutar om budget för stiftsorganisationen och prästlönetillgångarna i Skara stift. 

Val sker också till kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 

I valet till stiftsfullmäktige kandiderar följande nomineringsgrupper:

Frimodig kyrka

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Sverigedemokraterna

Vänstern i Svenska kyrkan

Öppen kyrka - en kyrka för alla