Foto: Sven-Erik Falk

Stiftets historia

Skara stift grundades år 1014 vilket gör att det är äldst i Sverige.

Den första biskopen hette Thurgot och kom från Bremen i Tyskland. Flera av de tidigaste biskoparna hade tysk bakgrund. Skara stift uppstod när missionärer från England och Tyskland verkade i västra Sverige omkring år 1000. Dopet av Olof Skötkonung i Husaby källa vid millennieskiftet hade betydelse för hela Sverige och brukar anges som starten på landets egentliga kristnande.

Skara stift var större på medeltiden

Det var ingen tillfällighet att det skedde just i Husaby. Där fanns en kungsgård och förmodligen också en tidigt biskopssäte, som utgjorde grunden för det som blev Skara stift. Under medeltiden var Skara stift större än i dag, efter som det då också omfattade Värmland och Dalsland. Vänern utgjorde därmed en mittpunkt och en viktig kommunikationsled i stiftet. Därför var det ingen tillfällighet att Läckö slott från början byggdes som en biskopsborg. Den flitigt använda pilgrimsvägen till Nidarosdomen i Trondheim passerade också Läckö och Lurö i Vänern.

digerdöden i skara stift

Vid medeltidens slut hade Skara stifts ställning förändrats. Digerdöden hade härjat vilket slagit mot utvecklingen i området. Den statsbildning som vi känner som det nutida Sverige hade också börjat ta form. Utbildning och kungamakt hade flyttats till Mälarområdet, och många styrande organ fanns i området Uppsala-Stockholm. Detta blev också tydligt när reformationen genomfördes på 1500-talet. Kyrkan fick inte bara ny lära när man övergick från katolicism till att bli lutherska protestanter. Statsmakten tog också ett kraftigt grepp om kyrkan, ett band som inte släppts förrän i vår egen tid.