Foto: Gustaf Hellsing/ikon

Musik i Skara stift

I Skara stift finns cirka 170 anställda kyrkomusiker. De möter varje vecka människor i alla åldrar i gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter, körer och undervisning m.m.

I den evangelisk-lutherska traditionen, som Svenska kyrkan tillhör, har sång och musik alltid haft en framträdande plats.

Martin Luther menade att musiken är en av Guds främsta gåvor, och han ville att församlingen skulle vara delaktig i gudstjänstens musik.

Musikens främsta uppgift är att väcka tro, förmedla livsmod, skapa gemenskap och tolka livets olika skeenden.