En livboj på en brygga vid vattnet.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Skara stiftsorganisations visselblåsarsystem

Skara stiftsorganisation är angelägen om att leva efter riktlinjer, principer och gällande lagar. Ambitionen är att det ska vara möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Här kan du läsa mer om Skara stifts visselblåsarsystem.

Förhoppningen är att det alltid ska kännas naturligt att prata med Skara stiftsorganisation direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför finns en visselblåsarkanal upprättad tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.
Här kan du läsa mer om visselblåsning.

Skanna för att komma till rapporteringssidan

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av HR-specialist och i förekommande fall i samarbete med stiftsjurist, alternativt av en extern och oberoende jurist. Återrapportering sker till stiftsdirektor med förslag på åtgärd eller vidare hantering.
Rapporteringssidan finns här

Du kan också skanna QR-koden för att komma direkt till rapporteringssidan. 

Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. Ansvarig för tillsyn på området är Arbetsmiljöverket, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område. Mer information finns här!