Meny

Stiftet och pengarna

Det är svårt att leva utan pengar, detta gäller även kyrkan.

Skara stift omsätter varje år omkring 100 miljoner kronor. Ungefär hälften av den summan består av löner och kostnader som är förknippade med personalens arbete och fortbildning. Vid stiftskansliet arbetar omkring 50 personer.
   För att betala alla kostnader tar stiftet ut en kyrkoavgift som från 1 januari 2017 är 5,5 öre per skattekrona. För en normalinkomsttagare innebär det att man lägger ungefär 155 kronor om året till stiftet.
   Kyrkoavgiften står för ungefär en tredjedel av stiftets inkomster. En annan stor inkomstpost är det stiftsbidrag som kommer från kyrkans nationella nivå. Här är de pengar som kommer från avkastningen på kyrkans jord, skog och fonder är en betydande del. Överskottet från den verksamheten delas mellan stiftet och pastoraten.
   Stiftet får också så kallade strukturbidrag från kyrkans nationella nivå. En stor del av dessa slussas vidare till pastoraten.

Skara stifts budget för 2020

Skara stifts budget för 2019

Här hittar du Skara stifts budget för 2018   

Här hittar du Skara stifts budget för 2017