Foto: Sven-Erik Falk

Stiftet och pengarna

Skara stift omsätter varje år omkring 120 miljoner kronor. Ungefär hälften av den summan består av löner och kostnader som är förknippade med personalens arbete och fortbildning. I stiftsorganisationen arbetar ett 80-tal personer, varav ungefär 50 av dem har sin arbetsplats på stiftskansliet i Skara.

För att betala alla kostnader tar stiftet ut en kyrkoavgift som från 1 januari 2017 är 5,5 öre per skattekrona. 

Kyrkoavgiften står för ungefär en tredjedel av stiftets inkomster. En annan stor inkomstpost är det stiftsbidrag som kommer från kyrkans nationella nivå. Här är de pengar som kommer från avkastningen på kyrkans jord, skog och fonder är en betydande del. Överskottet från den verksamheten delas mellan stiftet och pastoraten.

Stiftet får också så kallade strukturbidrag från kyrkans nationella nivå. En stor del av dessa slussas vidare till pastoraten.

Den kyrkliga jorden och skogen förvaltas av prästlönetillgångarna i Skara stift och har en egen ekonomi. Du kan läsa mer om den här!

Budget

Skara stifts budget för 2023

Skara stifts budget för 2022

Skara stifts budget för 2021

Skara stifts budget för 2020

Skara stifts budget för 2019

 

Arvoden och ersättningar

För dem som är förtroendevalda i stiftsorganisationens beslutande organ finns särskilda regler om arvoden och andra ersättningar.
Arvoden och ersättningar regleras i ett arvodesreglemente:

Arvodesreglemente för Skara stiftsorganisation