Skövdeområdet

Skövde pastorat
Församlingar: Skulltorp, Skövde.
Box 183, 541 24 SKÖVDE
Tel 0500-47 65 00, Fax 0500-47 65 29
Kyrkoherde: Martin Eriksson
Pastoratets hemsida

Värsås pastorat
Församlingar: Värsås-Varola-Vreten, Sventorp-Forsby
Sventorps prästgård, 541 92  SKÖVDE
Tel 0500-42 50 09, Fax 0500-42 56 26
Kyrkoherde: Richard Mellgren
Pastoratets hemsida

Norra Billings pastorat
Församlingar: Berg, Väring, Frösve, Götlunda
Väringsvägen 26, 540 15 VÄRING
Tel 0500-44 02 70, Fax 0500-44 03 04
Kyrkoherde: Eva Posth
Pastoratets hemsida