Intro

Skara stifts tidning Intro är till för dig som är engagerad lokalt i Skara stift.

Ett intro, inledningen till en låt, skapar igenkänning och förväntan. Tanken är att Intro ska fungera som en ”upptakt” till funderingar och samtal kring vad det är att vara kyrka på 2000-talet. Tidningen vill vara en mötesplats där alla i Skara stift både känner igen sig och låter sig utmanas.

Intro kommer ut med fyra nummer om året och sänds till förtroendevalda, anställda och ideella i Skara stift som finns registrerade lokalt i systemet Kyrksam. Andra engagerade är varmt välkomna att ta del av den genom att prenumerera. Det kostar ingenting.

Du kan läsa Intro digitalt i en bläddringsbar tidning direkt på skärmen.
Klicka här för att komma till webbplatsen för detta.

Lägg till ideella i Kyrksam så de får Intro

Är du ideell medarbetare och vill ha Intro i din brevlåda kan du be någon på din församlingsexpedition att lägga till dig i systemet Kyrksam. 

Till dig som arbetar i Kyrksam
Så här ska ideella medarbetare läggas till, för att bli prenumeranter: Skapa Ny grupp, Typ av grupp. Namnge gruppen ”Intro-ideella {enhetens namn} Till exempel ”Intro-ideella Alingsås pastorat”.

Du kan också vända dig till carolina.thunborg@svenskakyrkan.se, tfn 0511-26234.