Intro

Skara stifts tidning Intro är till för dig som är engagerad lokalt i Skara stift.

Ett intro, inledningen till en låt, skapar igenkänning och förväntan. Tanken är att Intro ska fungera som en ”upptakt” till funderingar och samtal kring vad det är att vara kyrka på 2000-talet. Tidningen vill vara en mötesplats där alla i Skara stift både känner igen sig och låter sig utmanas.

Intro kommer ut med fyra nummer om året och sänds till förtroendevalda, anställda och ideellai Skara stift som finns registrerade lokalt i systemet Kyrksam. Andra engagerade är varmt välkomna att ta del av den genom att prenumerera. Det kostar ingenting.

Du kan läsa Intro digitalt i en bläddringsbar tidning direkt på skärmen.
Klicka här för att komma till webbplatsen för detta.

Om du vill ha tidningen i din brevlåda och inte är registrerad i Kyrksam kan du vända dig till Carolina Thunborg, tfn 0511-26234.