Foto: Magnus Aronson/IKON

Att vara kyrka

- en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

Att vara kyrka är en kurs för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. Syftet med processutbildningen är att rusta personer som samordnar och leder ideella medarbetare att bli möjliggörare för ideellt engagemang. 

Under de fyra kurstillfällena får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. Det ges möjlighet att bearbeta frågor om det ideella engagemangets betydelse, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll för anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter, juridiska frågor, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

Under kursen arbetas en utvecklingsplan för ideellt arbete för pastoratet/församlingen fram. Forskning visar att de som har en plan för det ideella arbetet också har fler ideella. 

För vem?

Medarbetare i Svenska kyrkan - anställda, förtroendevalda eller ideella - som samordnar och leder ideella medarbetare i att bli möjliggörare för ideellt engagemang. 

Tid och plats

Helsjöns folkhögskola. Start för ny kursomgång är den 5-7 september 2023.
Övriga datum är 22-24 nov 2023, samt 26 - 28 feb och 16-17 april 2024
Det 3:e tillfället - i februari - genomförs digitalt.

Kostnad

Ideellt forum och folkhögskolorna bekostar själva kursen. Deltagarna betalar för mat, logi och material 11 500 kr, och kurslitteratur.

Ansökan

Ansökan görs till Helsjöns folkhögskola som sedan lämnar besked om antagning. Vi rekommenderar att deltagande församling sänder flera medarbetare till kursen samtidigt för att det ska bli en så god process som möjligt i församlingen. Kursen omfattar 11 kursdagar fördelat på fyra kurstillfällen samt olika uppgifter mellan dessa. Ett av kurstillfällena genomförs digitalt.

Information om kursdatum, kurskostnad, anmälan med mera hittar du på www.helsjon.se