Två glada små pojkar
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Välkommen till våra förskolor

I Skara stift finns tolv härliga förskolor och ett fritidshem, belägna i stad och på landsbygden, med Svenska kyrkan som huvudman.

Vad betyder kristen profil?

Så här skriver några av stiftets församlingar som driver förskolor på sina hemsidor:

"Vi arbetar för att barnen ska få en inblick i den kristna tron, detta sker framför allt genom ett medvetet värdegrunds arbete och förhållningssätt, bibelberättelser, samtal kring årets högtider och traditioner, medverkan på  och inbjudan till gudstjänst och samarbete med övrig församlingsverksamhet."  
Svenska kyrkan i Borås som driver tre förskolor

"Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund präglad av tro, hopp och kärlek. Genom ord och handling vill vi att varje barn ska känna sig värdefullt och respekterat, samtidigt som vi lägger stor vikt vid alla människors lika värde. Varje höst startar vi upp med ett ”kompistema” där vi pratar om hur vi vill vara mot varandra."
Boken, Falköping

"Att bedriva förskoleverksamhet är ett sätt att följa upp dopansvaret för de yngre barnen i församlingen. Det är också ett naturligt sätt att ta del i arbetet för en levande landsbygd där kyrkan också har ett ansvar."
Svenska kyrkan i Vara

"Vi som arbetar på förskolan vill utifrån en kristen livssyn och med kristna värderingar tillgodose barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi vill att de ska uppleva harmoni och trygghet, stillhet och gudsnärvaro i samling, andakt och kyrkorum, lära sig att respektera varandra och visa hänsyn..."
Kyrkvillan, Mullsjö