Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Förskolor

Nyfiken på Svenska kyrkan i Borås tre förskolor? Här kan du läsa mer om Änglabacken på Sjöbo, Kyrkbacken i Brämhult och Ansgarsbacken på Dammsvedjan.

Svenska kyrkan i Borås driver tre förskolor: Änglabacken på Sjöbo, Kyrkbacken i Brämhult och Ansgarsbacken på Dammsvedjan. Förskolornas öppettider är vardagar kl. 06.00–18.00. Förskolan stänger fyra veckor på sommaren samt två dagar per termin för fortbildning. Taxan är densamma som i kommunala förskolor.

I Svenska kyrkans förskolor finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Borås Stad ansvarar för tillsynen.

På förskolorna är drygt 80 procent av den pedagogiska personalen legitimerade förskollärare. Varje förskola har en egen kock som lagar all mat från grunden. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska, kravmärkta eller närodlade varor.

anmäl ditt barn till Svenska kyrkan i Borås förskolor 

Du ansöker om plats på någon av de tre förskolorna via Borås Stads självservice.

Intagning görs i mån av plats.

Information om avgifter i förskolan för 2021 går att ladda ner via länken nedanför:

Avgiftsbroschyr förskolor 2022

Rektor 
Maria Cedenblad, tel. 033-17 95 03, e-post till Maria Cedenblad.

Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och därför är alla synpunkter från barn och föräldrar viktiga för oss. Om du har klagomål ber vi dig följa vår klagomålsrutin. Du hittar klagomålsrutinen här.

Förskolorna inom Svenska kyrkan i Borås

Svenska kyrkan är en viktig resurs som kan tillhandahålla kvalificerad kompetens när det gäller att hantera frågor som rör mångfald, etik och tro. Vi vill möta barnen i deras erfarenhetsvärld och ta deras tankar och känslor på allvar.

Förskolorna vill vara öppna för alla frågor som barn ställer – även de svåra frågorna. Genom vårt sätt att vara vill vi visa barnen att de är värdefulla och unika. Vikten av att visa hänsyn och solidaritet liksom tron på alla människors lika värde och tillit till den egna förmågan är viktiga byggstenar i förskolornas etik. Förskolorna vill också främja kunskap om kristna högtider, traditioner och berättelser liksom en förståelse för att vi alla har ett gemensamt ansvar för den värld vi lever i.

Alla är välkomna till oss. Här finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare, de konfessionella inslagen är frivilliga. Vi vill alltid respektera barnens val. Ingen kommer tala om för dem vad de ska tro.