Förskolan Arken

Låt barnen komma till en trygg naturnära miljö på Förskolan Arken! Vi finns i Larv och Vedum

Förskola för och med trygga barn!

Barnen är det käraste en vårdnadshavare har. Att ges förtroendet att ta hand om barnen i en vårdnadshavares ställe är ett stort och viktigt uppdrag.

Som församling ser vi arbetet med förskolans barn som något av det viktigaste vi har för att bygga en god framtid. Vi gör detta i ett mycket gott samarbete med Vara kommun och delar därmed ett samhällsansvar för allas våra barns framtid. 

Förskolan Arken finns i Larv och Vedum

Förskolan Arken finns i Larv och Vedum. Förskolan Arken bedrivs med en kristen profil där vi för det pedagogiska uppdraget i undervisningen följer den läroplan som gäller för förskolorna i Sverige.  Förståelse och medmänsklighet är ett av de områden som nämns först i förskolans värdegrund och uppdrag.

Tecknad bild på djur i en ark med duva och regnbåge

Genom vårt förhållningssätt vill vi förmedla varje människas okränkbarhet och allas lika värde och belysa barnens förmåga till empati och omtanke.

Verksamhetsplanering enligt läroplanen

Det pedagogiska uppdraget

Verksamheten planerar sin undervisning utifrån uppdraget i läroplanen där vi ska leva upp till saklighet, allsidighet och den ska vara icke-konfessionell. Undervisning får endast bedrivas av den som är legitimerad förskollärare.

I vår verksamhet gäller en barnsyn som grundar sig på det kompetenta barnet. Pedagoger ställer öppna frågor som utmanar barnens lärande, ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Förskolan strävar efter att ha en föränderlig pedagogisk miljö där hänsyn tas till barnens behov och intressen.

Vi arbetar för människovärdet

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden demokrati, delaktighet, meningsskapande, ömsesidigt beroende, jämställdhet och mångfald.

I detta ska barnen även få en omsorg och stöttning för att känna sig älskade och trygga. Därför är det viktigt hur vi ser på människor. Vi utgår ifrån Guds kärlek till alla människor i hela världen. 

Informationsbroschyr Förskolan Arken

Alla vårdnadshavare får en informationsbroschyr vid start men den finns även för nedladdning här nedan för den som önskar. 

Vara kommuns information om fristående förskola

Förskolorna vi som församling bedriver är fristående i kommunal regi. Du hittar information om detta på kommunens hemsida under rubriken "Fristående skola/förskola" via länken här.

Länk till kommunens information om fristående förskolor

Informationsbroschyr till vårdnadshavare Förskolan Arken

Verksamhetsinformation

Två barn sitter ner och leker i vatten.

Förskolans verksamhetsinformation

Praktisk och viktig information om våra förskolor!

Förskolan Arken Foto: Titti Fabritius