FÖRSKOLAN ARKEN

Låt barnen komma till oss! Välj mellan Förskolan Arken i Larv eller Förskolan Arken i Vedum

Förskola för och med trygga barn!

Vi vet att barnen är det käraste vi har. Att ges förtroendet att vårda dem i en vårdnadshavares ställe är ett stort och viktigt uppdrag. Som församling ser vi vårt arbete med förskolans barn som något av det viktigaste vi har för att bygga en god framtid. Vi gör detta i ett mycket gott samarbete med Vara kommun och delar därmed ett samhällsansvar för allas våra barns framtid. 

Våra förskolor: Arken i Larv och Arken i Vedum

Vi har två förskolor: Arken i Larv och Arken i Vedum. Dessa bedrivs med en kristen profil där vi för undervisningen följer den läroplan som gäller för förskolorna i Sverige.  Förståelse och medmänsklighet är ett av de områden som nämns först i förskolans värdegrund och uppdrag.

Genom vårt förhållningssätt vill vi förmedla varje människas okränkbarhet och allas lika värde och belysa barnens förmåga till empati och omtanke.

Tecknad bild på djur i en ark med duva och regnbåge

Verksamhetsplanering enligt läroplanen

Det pedagogiska uppdrag - undervisning

Verksamheten planerar sin undervisning utifrån uppdraget i läroplanen där vi ska leva upp till saklighet, allsidighet och vara icke-konfessionell. Undervisning får endast bedrivas av den som är legitimerad förskollärare.

I vår verksamhet gäller en barnsyn som grundar sig på det kompetenta barnet, pedagoger som ställer öppna frågor som utmanar barnens lärande, ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Förskolan strävar efter att ha en föränderlig pedagogisk miljö där hänsyn tas till barnens behov och intressen.

Vi arbetar för människovärdet

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden demokrati, delaktighet, meningsskapande, ömsesidigt beroende, jämställdhet och mångfald.

I detta ska barnen även få en omsorg och stöttning för att känna sig älskade och trygga. Därför är det viktigt hur vi ser på människor. Vi utgår ifrån Guds kärlek till alla människor i hela världen. 

Informationsbroschyr Förskolan Arken

Alla vårdnadshavare får en informationsbroschyr vid start men den finns även för nedladdning här nedan för den som önskar. 

Vara kommuns information om fristående förskola

Förskolorna vi som församling bedriver är fristående i kommunal regi. Du hittar information om detta på kommunens hemsida under rubriken "Fristående skola/förskola" via länken här.

Länk till kommunens information om fristående förskolor

Informationsbroschyr till vårdnadshavare Förskolan Arken

Verksamhetsinformation

Förskolan Arken Foto: Titti Fabritius

Aktuellt

Kontakta rektor för förskolan

Gunilla Nylén

Gunilla Nylén

Förskolan

Rektor