FÖRSKOLAN

Låt barnen komma till oss!

Förskola för trygga barn!

Våra förskolor

I Larv och Vedum finns våra två förskolor som bedrivs med en kristen profil där vi i undervisningen följer den läroplan som gäller för förskolor i Sverige.  Förståelse och medmänsklighet är ett av de områden som nämns först i förskolans värdegrund och uppdrag.

Genom vårt förhållningssätt vill vi förmedla varje människas okränkbarhet och allas lika värde och belysa barnens förmåga till empati och omtanke.

Verksamhetsplanering enligt läroplanen

Verksamheten planerar sin undervisning utifrån uppdraget i läroplanen där vi ska leva upp till saklighet, allsidighet och vara icke-konfessionell. Undervisning får endast bedrivas av den som är legitimerad förskollärare.

Vi arbetar för människovärdet

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden demokrati, delaktighet, meningsskapande, ömsesidigt beroende, jämställdhet och mångfald.

I detta ska barnen även få en omsorg och stöttning för att känna sig älskade och trygga. Där blir människosynen viktigt och vi utgår ifrån Guds kärlek till alla människor i hela världen. 

I vår verksamhet gäller en barnsyn som grundar sig på det kompetenta barnet, pedagoger som ställer öppna frågor som utmanar barnens lärande, ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Förskolan strävar efter att ha en föränderlig pedagogisk miljö där hänsyn tas till barnens behov och intressen.

Aktuellt

Kontakta rektor för förskolan

Gunilla Nylén

Gunilla Nylén

Förskolan

Rektor