Kyrkvillans förskola

Kyrkvillans förskola ligger centralt i Mullsjö och har Svenska Kyrkan som huvudman.

Kyrkvillans förskola har en kristen profil. Svenska kyrkan är en viktig resurs med lång erfarenhet av att hantera frågor kring mångfald och inkludering, etik och tro. Detta präglar också vårt arbete i förskolan och i vår likabehandlingsplan finns vår värdegrund beskriven där vårt mål är att barnen ska känna att de är värdefulla och unika. Vikten av att visa hänsyn och solidaritet liksom tron på alla människors lika värde och tillit till den egna förmågan är viktiga byggstenar i vår etik. Vi vill också främja kunskap om kristna högtider, traditioner och berättelser liksom en förståelse för att vi alla har ett gemensamt ansvar för den värld vi lever i.

Kristna inslag såsom matbön, kristna sånger, bibelberättelser och kyrkstunder föreommer. Inget barn tvingas att delta i dessa moment. Det finns inga religiösa förväntningar på varken barn eller vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Mullsjö Kommun ansvarar för tillsynen av förskolan.

Förskolan har två avdelningar, Gunghästen och Käpphästen, med plats för ca fyrtio barn mellan ett och fem år.

Vi har stora, ljusa rum och ligger centralt i Mullsjö, strax intill Kyrkans Hus. Maten som serveras tillagas av vår husmor i förskolans eget kök.

Kontakt

Välkomna att besöka oss på Kyrkvägen 7 i Mullsjö, eller ring för mer information:

  • Avdelning Gunghästen (1-3 år) tel 0392-130 38/070-294 25 30

  • Avdelning Käpphästen (3-5 år) tel 0392-130 33/0702-94 12 62

  • Rektor Maria Karlsson

E-post till rektor Maria Karlsson

 

Så här ansöker du om plats för ditt barn på Kyrkvillans förskola:

Kontakta Mahmoud Addas (mahmoud.addas@mullsjo.se) på Mullsjö kommun