Änglagårdens förskola

Änglagårdens förskola ligger på Kyrkans Gård i Brunn.

Förskolan ligger på landsbygden i ett äldre boningshus med lillstuga, ladugård och omgiven av en stor trädgård och en fantastiskt vacker och varierad natur.

Barngruppen består av 20-23 barn i åldrarna ett till fem år. Barnen delas in i mindre grupper och förskolan eftersträvar hög personaltäthet. All mat tillagas på förskolan och i möjligaste mån används ekologiska och närproducerade produkter. För att gynna närmiljön handlas allt lokalt.

Änglagårdens förskola är en del av församlingens barn- och familjearbete. Förskolans arbetssätt lägger stor vikt vid utomhuspedagogik, sång, musik och den kristna värdegrunden. Personalen som arbetar på förskolan har en kristen livssyn.

Ulricehamns pastorat är huvudman för förskolan. Verksamheten bedrivs i första hand med kommunal ersättning.

Mål och arbetssätt

Förskolans mål och arbete utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10), de kommunala riktlinjerna i Ulricehamn samt Svenska kyrkans riktlinjer för pedagogiskt arbete.

Tider och rutiner

Änglagårdens förskola har öppet helgfri måndag till fredag 7:00-17:00. Onsdagar är förskolans utedag, oavsett väder.

Maten

Änglagårdens förskola strävar efter att, så långt det är möjligt, servera ekologisk och/eller närproducerad mat och att den lagas från grunden i förskolans kök.

Änglagårdens personal

Här hittar du kontaktuppgifter till förskolans personal.

Anmälan till Änglagårdens förskola

Anmälan till Änglagårdens förskolan görs till Ulricehamns kommun.

Synpunkter och klagomål

Änglagårdens förskola strävar efter att ständigt förbättra verksamheten, därför är alla synpunkter från barn och föräldrar viktiga.