Foto: Will O/Unsplash

Kommunikationskanaler i Skara stift

Det personliga mötet är givetvis den centrala kommunikationskanalen i församlingslivet. Men Skara stift har som organisation också många andra kanaler för kommunikation, inte minst digitala.

Webbplatsen

Detta, där du nu befinner dig, är Skara stifts webbplats, ibland kallad ”hemsidan” eller ”externwebben”. Den vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Skara stift - kanske som engagerad i en församling eller allmänt nyfiken på vad stiftsorganisationen arbetar med. 
Till startsidan

Kornet

Kornet är Svenska kyrkans nya intranät (lanseras 18 oktober 2022). Det är en kommunikationskanal inom Svenska kyrkan, där information finns om både nationell nivå och om Skara stift. Den är integrerad i Microsoft 365 och kräver inloggning för dig som är medarbetare. Här finns främst sådant som du behöver som medarbetare i ditt dagliga arbete. 

Tidningen Intro

Stiftstidningen Intro kommer fyra gånger per år och har en upplaga på drygt 5000 exemplar. Den skickas per post till anställda, ideella och förtroendevalda medarbetare i stiftets pastorat och församlingar. Adresserna tas via Kyrksam, så det är viktigt att alla uppgifter är korrekt inlagda där.
Läs mer om Intro

Nyhetsbrevet På gång

Varannan tisdag skickas nyhetsbrevet På gång ut till drygt 3000 prenumeranter. Det innehåller information om vad som är på gång i stiftet: kurser och arrangemang, aktuella saker som är viktiga att känna till och mycket annat. Det vänder sig till både anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Skara stifts pastorat och församlingar - och alla andra som är intresserade.
Läs mer om På gång

Nyhetsbrevet Aktuellt Ideellt

Hösten 2017 startades ett nyhetsbrev speciellt för ideella medarbetare - med tips om arrangemang och kurser som vänder sig till just ideella. Det utkommer 5-6 gånger per år.
Läs mer om Aktuellt Ideellt

Skara stift på Facebook

Skara stift har en facebook-sida där du kan ta del av vad som händer. Inläggen är av blandad karaktär och ett antal av stiftsorganisationens anställda är redaktörer för sidan och hjälper till att berätta om stiftsorganisationens verksamhet.
Till Facebook-sidan

Skara stift på Instagram

Skara stift har ett vandringskonto på instagram. Varje vecka, måndag-söndag, administreras kontot av någon ideell, förtroendevald eller anställd medarbetare i någon av Skara stifts församlingar och pastorat. Ibland är det någon i stiftsorganisationen som sköter kontot. Syftet är att sprida glädje, stolthet och inspiration i arbetet med att vara kyrka i Skara stift!
Namnet på instagramkontot är @tillsammansiskarastift​

E-post och telefon

Naturligvis sker också en stor del av kommunikationen via telefonsamtal, möten och e-postkorrespondens. Tveka inte att ta kontakt med någon i stiftsorganisationen om du har frågor.
Här hittar du kontaktuppgifter till anställda